שאלות נפוצות

יש לנו מענה במגוון רחב של שאלות לנוחיותך

שאלה: מהו אתר אינטרנט נגיש?

אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שמאפשר לאנשים בעלי מוגבלות לעשות בו שימוש.
לדוגמה:
תמיכה בתוכנה הקוראת את המסך – תיאורים טקסטואליים ברקע של כל תמונה וכפתור שנמצאים באתר.
ניווט באתר ותפעולו באמצעות מקש הTAB ללא צורך בעכבר.
הגדרת הניגודיות, הצבעים והריצודים על פי צורך ודרישה.

שאלה: על אלו אתרים להיות נגישים?

תקנות השירות קובעות שעל כל אתר קיים הנותן שרות או מידע לציבור להיות נגיש. רמת ביצוע ההתאמות נקבעת בהתאם למהות ותחום הפעילות של הארגון המפעיל את האתר – החוק קובע כי שירות המסופק ע"י רשות ציבורית או בעבורה – יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות.

שירות המסופק על ידי מי שאיננו רשות ציבורית – ההתאמות יבוצעו ברמה AA, אלא אם אותו ארגון נותן השירות קיבל פטור בשל נטל כבד מדי (סעיף 19יב לחוק) ואז הן יבוצעו ברמה A בלבד.

שאלה: עד מתי יש להנגיש את אתר האינטרנט?

במידה ולארגון אתר קיים – קיימת חובה להנגיש את האתר עד תאריך 25/10/2016. כל יישום או עמוד שיתווספו לאתר הקיים לאחר שהונגש, חייב להיות נגיש גם הוא מרגע פרסום העמוד לשימוש הציבור.
כל אתר חדש שמועלה לשימוש הציבור – צריך להיות נגיש מרגע פרסומו לציבור.

הקלה:
על פי החוק במידה וביצוע התאמת נגישות מסויימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, יהיה על בעל האתר להציג למורשה לנגישות השירות חוות דעת של איש מקצוע כי קיימות מגבלות אלה ולקבל ממנו פטור מביצוע אותה התאמת נגישות מסויימת.

שאלה: על פי מה מנגישים אתר האינטרנט?

אתר אינטרנט נגיש נדרש לעמוד בהנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568 של מכון התקנים, נגישות זאת מבוססת על התקן הבינלאומי (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) של גוף התקינה הבין-לאומי W3C World Wide Web Consortium.

שאלה: מי יהנה מהנגשת האתר?

האנשים עם מוגבלות נחלקים לקבוצות הבאות:

  • אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המקשות על תפעול העכבר.
  • עוורים ולקויי ראיה המשתמשים בתוכנת "קורא מסך".
  • אנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכותרות בזמן צפיה בסרט וידאו.

שאלה: אכיפה וענישה

המסלול הפלילי: מי של אימלא אחר התקנות עלול להיות חשוף להרשעה פלילית וכפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין (משמעות סעיף זה קנס בגובה  150,600 ש"ח). בנוסף בית המשפט רשאי, נוסף על כל עונש אחר, לצוות על הפסקת העיסוק בעסק לתקופה שיקבע.

מסלול מינהלי – הפרת צו נגישות: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאית להוציא צו נגישות לבעל אתר שהפר את התקנות. המפר את הצו לאחר שניתן, עשוי להקנס בשיעור של 5% לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הנגישות. אם נעברה העבירה בידי תאגיד, עשוי להקנס התאגיד בכפל קנס הקבוע לאותה עבירה.

המסלול האזרחי – הכולל שני תתי מסלולים

תביעה פרטנית: כל אדם או ארגון יכול לתבוע את החייב בדרישה לבצע התאמות נגישות או לתבוע לפיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד 50 אלף ₪. אם הוכיח התובע כי נגרם לו נזק כספי בסכום גבוה יותר –הוא יוכל לדרוש ותבוע גם סכום זה.

תביעה ייצוגית: כל אדם עם מוגבלות או ארגון שמייצג אנשים עם מוגבלות ו/או העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אלה יכולים לתבוע תביעה ייצוגית בשמם של אנשים עם מוגבלות. כיוון שמדובר בתביעה ייצוגית, בית המשפט יכול לאשר את הגשת התביעה הייצוגית לאחר שהשתכנע שהתקיימו התנאים המוקדמים לכך בחוק. בתביעות ייצוגיות הנוגעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ניתן לתובע פיצויים גם ללא הוכחת נזק וכאמור לאחר אישורו של בית המשפט.